Игри

Информация за страница Исперих

В град Исперих са развити и трите главни направления на промишлеността, като с най-голямо значение и относителен дял е преработвателната промишленост. Следващо по ред пък е производството и разпределението на енергия, газ и вода и добивната промишленост, която е изцяло в частния сектор. При изследване на структурата на промишлеността на общината се стига до заключението, че значително се откроява производството на изделия от не метални минерални суровини. Следващият по значение отрасъл е производството на храни, напитки и тютюневи изделия. С незначителен дял в общинската промишленост за 1997 г. пък е производството на хартиени изделия, целулоза, полиграфически и издателски изделия. В общинската промишленост обаче липсва развитие на производството на текстил и трикотажни изделия, както и на синтетични и изкуствени влакна. През 1996 г. водещ е държавният сектор, докато през следващата година ситуацията се променя и водещо място заема частния. Всички тези данни, характерни за въпросните две години – 1996 и 1997 г., показват недвусмислено опита за надмощие и на двата сектора. Пак изцяло в частния сектор за 1997 г. влизат добивната промишленост, кожухарската и обувна промишленост и дървообработването.

    В държавния сектор пък е производството на каучукови и пластмасови изделия, но те са с малък относителен дял. В него влиза и разпределението на електроенергия, вода и газ. Нетният размер на приходи и продажби от промишлените предприятия и поделения в структурата на промишлеността бележи увеличение, което от своя страна довежда до увеличаване на заетостта. Частният сектор става водещ и именно от него зависи просперитета на общинската промишленост. В града се намира предприятието Хан Аспарух АД, което е завод за стени и подови керамични облицовъчни плочки. Сред обществените институции в града пък са Общински съвет и Многопрофилна болница за активно лечение Исперих. В района на града се намират и някои забележителности, които са част от Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз. В това число влизат Исторически музей, Етнографска къща към този музей, ИАР Сборяново, Историко – археологически резерват Сборяново и др. Също така функционира и читалище Съзнание, Танцов ансамбъл за народни песни и танци, Балетна формация Форте и Кино Сердика. В града функционират още две средни и две основни училища, носещи съответно имената Гимназия Васил Левски и ПГСС Хан Аспарух и ОУ Васил Априлов и ОУ Христо Ботев.

    Пазарният ден на града е петък, като това е едно от редовно провежданите събития. Също така там са родени и голям брой известни личности, изявявали се в различни сфери и области. Сред тях личат имената на депутата Белгин Шурки и родената през 1931 г. писателка Петя Йорданова. Вокалистката на Мастило Виктория Терзийска, известна още като Вики и музикантът Теодосий Спасов също са родени в града, а списъкът с известните личности може да бъде продължен още с имената на щангиста Ивайло Филев, бронзов медалист от Световното първенство в Тайланд през 2007 г., оперната певица Христина Ангелакова, поетът и журналист Георги Харитонов и др. От този град е и участничката в музикалния реалити формат Стар Академи Мариела, главният сценарист в Шоуто на Слави Драгомир Петров и бившият министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем (16 август 2005 г).

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker